Διαφωνούν ως προς τους μισθούς και τη συγγένεια των συμβούλων ΑΚΕΛ-κυβέρνηση