Διαφωνούν ως προς τους μισθούς και τη συγγένεια των συμβούλων ΑΚΕΛ-κυβέρνηση

Τετάρτη, 7/6/2023 - 20:23
Μικρογραφία

Της Χαρούλας Αλέξη

Το μεγάλο κεφάλαιο των συμβούλων και συνεργατών, του Προέδρου της Δημοκρατίας, των υπουργών και γενικά των αξιωματούχων του κράτους άνοιξε η Επιτροπή Θεσμών, στον απόηχο του σάλου που προκλήθηκε το προηγούμενο διάστημα.  

Τα μέλη της επιτροπής σε πρώτη φάση εξέτασαν την πρόταση του ΑΚΕΛ αλλά και το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης για τους συμβούλους, το οποίο θα κατατεθεί επισήμως στην αυριανή Ολομέλεια της Βουλής. Σε κλίμα συναίνεσης, βουλευτές, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, Νομική και Ελεγκτική Υπηρεσία εμφανίστηκαν έτοιμοι να προχωρήσουν σε ρύθμιση του ζητήματος το συντομότερο δυνατόν.

Δημήτρης Δημητρίου, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών/Βουλευτής ΔΗΣΥ
«Να υπάρξει μία διαφάνεια ούτως ώστε τίποτα να μην γίνεται στα κρυφά και τίποτα να μένει χωρίς να δημοσιοποιείται».

Διαφορές και ομοιότητες

Στα θέματα μισθοδοσίας και συγγένειας η πρόταση της Κυβέρνησης έρχεται σε αντίθεση με αυτή του ΑΚΕΛ.

Το κόμμα της αριστεράς, θέλει να μην υπάρχει συγγένεια, εξ αγχιστείας ή εξ αίματος πρώτου βαθμού με εν ενεργεία αξιωματούχο με τον οποίο θα συνεργαστεί ο συνεργάτης, ενώ η πρόταση της Κυβέρνησης προνοεί πως ο συνεργάτης δεν θα πρέπει να έχει συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού.

Ειρήνη Πική, Υφυπουργός παρά τω Προέδρω

«Συζητήθηκαν ήδη επί της αρχής κάποια θέματα σήμερα και είπαμε ότι κατά την κατ’ άρθρον συζήτηση θα συζητηθούν όλα τα θέματα. Γενικά υπήρχε σύμπνοια».

Όσον αφορά τις απολαβές, το κυβερνητικό νομοσχέδιο, περιλαμβάνει ως ελάχιστο ποσό τις 25 χιλιάδες ευρώ, ενώ η πρόταση του ΑΚΕΛ προνοεί απολαβές, ανάλογες των προσόντων και αντίστοιχες με αυτές σε όμοιες κυβερνητικές θέσεις.

Γιώργος Λουκαϊδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΑΚΕΛ
«Δηλαδή, αν έχουμε κάποιον ο οποίος μπαίνει στην πρώτη κλίμακα την επιστημονική που είναι η Α8 – δεν αναφερόμαστε εμείς για κλίμακες αλλά ξέρουμε για ποιες μισθοδοσίες μιλούμε, δεν μπορεί να παίρνει περισσότερες απολαβές από αυτές που παίρνει ένα άλλο πρόσωπο που μπαίνει με αξιοκρατικές διαδικασίες και εξετάσεις στη δημόσια υπηρεσία».

Σύμπνοια των δυο προτάσεων υπάρχει στο θέμα ρύθμισης του χρόνου απασχόλησης των συμβούλων, η οποία θα είναι μέχρι τη λήξη της θητείας του αξιωματούχου με τον οποίο έχουν την σύμβαση για να αποφευχθούν φαινόμενα μονιμοποίησης τους στο δημόσιο. Ο συνεργάτης θα πρέπει να είναι άνω των 21 ετών, να κατέχει τίτλο σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου αναγνωρισμένο στη Δημοκρατία και να διατηρεί λευκό ποινικό μητρώο.

Ζαχαρίας Κουλίας, Βουλευτής ΔΗΚΟ
«Η ρύθμιση αυτή προς όφελος του κοινού καλού και με τον τρόπο αυτό λύνεται οριστικά και αμετάκλητα ένα θέμα σοβαρό προς ικανοποίηση των πάντων».

Στις 28 Ιουνίου, αναμένεται να αρχίζει η κατ’ άρθρον συζήτηση του κυβερνητικού νομοσχεδίου με την όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται μετά την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής τον Σεπτέμβριο.