Υπ. Οικονομικών: Κατέθεσε τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό 2024