Υπ. Οικονομικών: Κατέθεσε τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό 2024

Δευτέρα, 4/12/2023 - 17:28
Μικρογραφία

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε 43 τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό του 2024 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2024-26 οι οποίες εξετάστηκαν την Δευτέρα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Οι τροποποιήσεις, ανέρχονται στα €64.078.364 για το 2024, €29.446.619 για το 2025, ενώ για το 2026 υπάρχει μείωση κατά €1.642.381.

Οι Τροποποιήσεις αφορούν κυρίως τη δημιουργία 680 συνολικά νέων/πρόσθετων θέσεων, εκ των οποίων οι 604 αφορούν θέσεις Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας/ Εκπαίδευση. Καταργούνται επίσης συνολικά 27 θέσεις καθώς και σημειώνεται μια θέση με διπλό σταυρό ώστε με την κένωση της να καταργηθεί. Στο σχετικό σημείωμα, αναφέρεται ότι, σε σχέση με τις θέσεις Εκπαιδευτικών η πρόσθετη ετήσια δαπάνη είναι μικρή, δεδομένου ότι με την πλήρωση των θέσεων θα μειωθεί αντίστοιχα ο αριθμός έκτακτου προσωπικού που υπηρετεί έναντι πρόσθετων αναγκών και η οροφή της συνολικής απασχόλησης εκπαιδευτικού προσωπικού δεν θα διαφοροποιηθεί.

Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει επίσης το ξεστάυρωμα θέσεων στο Υφυπουργείο Τουρισμού οι οποίες είχαν μεταφερθεί από τον ΚΟΤ. Όπως σημειώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών οι θέσεις στον ΚΟΤ ήταν 240 και τώρα στον προϋπολογισμό είναι 177.

Υπάρχει επίσης η περίληψη πρόσθετων πιστώσεων ύψους €10.000. σε σχέση με τη χρηματοδότηση της κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου στην περιοχή του τερματικού του Βασιλικού αν και εφόσον αυτό επιτευχθεί.

Υπάρχει επίσης περίληψη πρόσθετων πιστώσεων ύψους €20.000.000 για υλοποίηση του «Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίου Στεγαστικών Δανείων», που συνάφθηκαν από 1/1/2022-31/12/2023 που τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ζητείται επίσης η περίληψη πρόσθετων πιστώσεων ύψους €3.570.000 για το κόστος μετατροπής του πρώην κτηρίου του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου στη Λευκωσία, σε κτήριο κατάλληλο να αξιοποιηθεί, για τις ανάγκες της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο το α΄ εξάμηνο του 2026.

Επίσης συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες πιστώσεις ύψους €1.000.000, για την δημιουργία Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου (ΕΙΚ), το οποίο θα αποτελέσει τον επιστημονικό φορέα εμπειρογνωμοσύνης στα θέματα καρκίνου, με όρους εντολής την οργάνωση και τον συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν στην αντιμετώπιση του καρκίνου στην Κύπρο.

Πηγή
ΚΥΠΕ