Θέματα άμυνας και Μεταναστευτικό στη συνάντηση Πάλμα-Δημητρίου