Δεν πήγε στη θανατική ανάκριση ο Σταυριανός, καβγάς για τον διορισμό Μαρνερίδη