Μεγαλώνει ο χορός των συλλήψεων για κλοπή σωμάτων θέρμανσης