Ομαλά και χωρίς προβλήματα η κατάταξη της ΕΣΣΟ 2024