Υπουργός Παιδείας: Εντυπωσιακά αποτελέσματα από ενεργειακή αναβάθμιση 5 σχολείων