Κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της Βόρειας Κορέας το καθεστώς «πυρηνικής δύναμης»