35% των εξωδίκων από κάμερες δεν έχουν παραληφθεί από τους παραβάτες