Ν. Παπαδόπουλος: Το ΔΗΚΟ ανάχωμα στις δύο μεγαλύτερες απειλές του τόπου