"Η μελλοντική ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της ΕΕ περνάει από την Κύπρο"