Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος της Ρωσίας, στο στόχαστρο πάνω από 500 οντότητες