Κανονικά από την Δευτέρα οι μαθητικές διαδρομές λεωφορείων στην Επ. Αμμοχώστου