Ιωάννου για νοσοκομείο Τροόδους: Έγιναν έντονες παραστάσεις προς τον ΟΚΥπΥ