Πολιτική παρέμβαση καταγγέλλει το Προεδρικό, «θλιβερές θέσεις» λέει η Ελεγκτική