Ικανοποίηση Χατζηπαντέλα για την δημιουργία Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου