ΦΩΤΟ: Από τις διακλαδώσεις του φουγάρου η φωτιά στο εστιατόριο στην Παρεκκλησιά