Πραγματοποιήθηκε η τελετή ενταφιασμού επιπρόσθετων οστών 15 πεσόντων στρατιωτών