Λετυμπιώτης για Ριζοκάρπασο:Οι ενέργειες της Κυβέρνησης ήταν άμεσες από την αρχή