«Άτσαλη διαχείριση»: Κριτική Πετρίδη στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης