Μάγειρας έκλεψε από τον εργοδότη του χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα