Ας εξερευνήσουμε μαζί τους φυσικούς πόρους, λέει ο Τατάρ