Ακόμη τρεις «κυπριακές» εταιρείες στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ