Εκπρόσωπος IDF: Αν το Ιράν επιλέξει περαιτέρω κλιμάκωση θα υποστεί τις συνέπειες