Ευαγγελίδης: Μπορούμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και προοπτική για τους νέους