Παπαναστασίου: Θετικά τα αποτελέσματα της μελέτης για EuroAsia Interconnector