Διερευνά τις κινήσεις Τούρκων στην Άχνα η κυβέρνηση, «καμία ένταση» λένε οι ΒΒ