Επιτροπή Ανάπτυξης: Καμία παράταση για έργα λιμανιού-μαρίνας Λάρνακας