Χωρίς νερό το Παραλίμνι λόγω βλάβης σε αγωγό, ποιες περιοχές επηρεάζονται