Τι μισθό παίρνουν οι Κύπριοι;

Τρίτη, 3/10/2023 - 21:54
Μικρογραφία

Της Νάσιας Ιωάννου

Στα 1.701 ευρώ ανήλθαν οι διάμεσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων στην Κύπρο για το 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η στατιστική υπηρεσία της Κύπρου, το 2021 ήταν στα 1.606 ευρώ και ακόμη πιο κάτω το 2020 στα 1.573 ευρώ.

Ενδεικτικά οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας κυμαίνονται μεταξύ €918 στον τομέα της Γεωργίας, Θήρας και Δασοκομίας και στις €4.011 στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων. Στο Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο και στην Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές κυμαίνονται, για παράδειγμα στα 1.612 ευρώ. Στην κυβέρνηση από την άλλη το ποσό  ανεβαίνει στις 3.067 ευρώ.

Το υψηλότερο ποσοστό υπαλλήλων, δηλαδή το 15,4% λαμβάνουν ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές μεταξύ €1.000 και €1.249. Από 1.250 ευρώ μέχρι 1.499 ευρώ λαμβάνει ένα ποσοστό της τάξης του 12% και από 1.500 ευρώ μέχρι 1.749 λαμβάνει λίγο περισσότερο του 10%. Πάνω από 6.000 ευρώ ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές λαμβάνει κάτω του 4% των υπαλλήλων στην Κύπρο.