Πώς θα κερδίσουμε το στοίχημα της αποτελεσματικής λειτουργίας των ΕΟΑ

Τρίτη, 11/6/2024 - 14:55
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΕΤΕΚ

*Του Κωνσταντίνου Κωνσταντή

Η δημιουργία των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) αποτελεί μια εκ των σημαντικότερων μεταρρυθμίσεων που έχουν επιχειρηθεί στην Κύπρο και ένα μεγάλο στοίχημα που εάν κερδηθεί θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Καθώς η αδειοδότηση και ο έλεγχος της ανάπτυξης σε λιγότερο από ένα μήνα περνά στα χέρια των ΕΟΑ, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε το μεγάλο αυτό στοίχημα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η βελτίωση του συστήματος αδειοδότησης με την υιοθέτηση αλλαγών που θα το καταστήσουν πιο ευέλικτο, λειτουργικό και αποτελεσματικό. Εάν άμεσα δεν προχωρήσουμε σε βελτιώσεις του συστήματος, οι ΕΟΑ δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον σκοπό της δημιουργίας τους. Φανταστείτε μόνο η λειτουργία αυτών των Οργανισμών να ξεκινήσει με τις 30,000 και πλέον αιτήσεις για άδειες, πολεοδομικές και οικοδομής, που σήμερα βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Το ΕΤΕΚ έχει πολύ ισχυρές θέσεις και απόψεις γύρω από τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη λειτουργία των ΕΟΑ και δη την αδειοδότηση και τον έλεγχο της ανάπτυξης και ως ο τεχνικός σύμβουλος του κράτους συμμετείχε στο διάλογο για την αναθεώρηση του συστήματος, με εμπεριστατωμένες προτάσεις. Σήμερα, περίπου ένα μήνα πριν τη λειτουργία των ΕΟΑ, μπορούμε να αισιοδοξούμε, στη βάση και των διαβεβαιώσεων που έχουμε λάβει, ότι θα ρυθμιστούν, άμεσα, τα υφιστάμενα «προβληματικά» σημεία του συστήματος.

Η δημιουργία one-stop-shop, ενός χώρου δηλαδή όπου οι υπηρεσίες που αφορούν στην αδειόδοτηση και έλεγχο της ανάπτυξης θα είναι συγκεντρωμένες με την αξιοποίηση και της τεχνολογίας, θα βοηθήσει εξαιρετικά στη μείωση της ταλαιπωρίας και στην διαφύλαξη του πολύτιμου παραγωγικού χρόνου ενώ οι αλλαγές που αναμένονται στις χαμηλού ρίσκου αναπτύξεις, με την απλοποίηση της διαδικασίας και την σχεδόν άμεση έκδοση των απαραίτητων αδειών, θα δώσουν νέα δυναμική στην ανάπτυξη, με σημαντικά οφέλη για την κυπριακή οικονομία.

Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση του συστήματος Ιππόδαμος (τουλάχιστον σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που λαμβάνουμε) για την υποβολή των αιτήσεων θα βοηθήσει σημαντικά την όλη διαδικασία. Σήμερα, κρατάμε ένα φάκελο στο χέρι και τρέχουμε από την μια υπηρεσία στην άλλη. Χάνουμε πολύτιμο χρόνο, επιβαρύνουμε το περιβάλλον με τις δεκάδες των εκτυπώσεων. Αυτό αναμένεται ν’ αλλάξει καθώς οι αιτήσεις αλλά και οι διαβουλεύσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά.

Εξαιρετικής σημασίας είναι και η εισαγωγή του θεσμού του ελεγκτή δόμησης ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτό το οποίο κτίζεται συνάδει με αυτό το οποίο εγκρίθηκε. Πρόκειται για μια ουσιαστικής σημασίας καινοτομία η οποία θα «κτυπήσει» και τα φαινόμενα οικοδομικής αυθαιρεσίας που παρατηρούμε σήμερα να συμβαίνουν, κυρίως λόγω της ανυπαρξίας ελέγχου κατά το στάδιο της υλοποίησης του έργου.

Τα πιο πάνω αφορούν μόνο μερικές από τις αλλαγές που αναμένεται να έρθουν και θα ήταν ουτοπικό να πούμε ότι όλα θα λειτουργήσουν άψογα από την πρώτη μέρα. Το στοίχημα ωστόσο για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος παραμένει και πρέπει να κερδηθεί. Ως ΕΤΕΚ θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και εκεί και όπου χρειάζεται θα παρεμβαίνουμε έχοντας, πάντα, στο επίκεντρο το καλό των πολιτών.

*Πρόεδρος ΕΤΕΚ, Αρχιτέκτονα