Ελληνική Τράπεζα: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τον πρωτογενή τομέα

Τρίτη, 25/6/2024 - 13:08

Οι προκλήσεις του πρωτογενή τομέα αλλά και οι τάσεις που επικρατούν συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του 7ού Παγκύπριου Συνέδριου Γάλακτος, Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, με τίτλο «Πρωτογενής Τομέας: Σύγχρονες Προκλήσεις και Μελλοντικές Ευκαιρίες» που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, στο Κτήμα Κουσιουμή στη Λευκωσία.

Το συνέδριο για ακόμα μια χρονιά εστίασε στα χαρακτηριστικά του κλάδου ως βασικού πυλώνα της κυπριακής οικονομίας, στις προκλήσεις, αλλά και στις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής του. Ζητούμενο του συνεδρίου ήταν οι τρόποι με τους οποίους ο αγροτικός τομέας μπορεί να συμβάλει ακόμα περισσότερο στη Βιώσιμη και Αειφόρο Ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, στην προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και στην υιοθέτηση νέων μεθόδων και τεχνολογιών.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία μεταξύ άλλων να ενημερωθούν για το πως επηρεάζεται ο πρωτογενής τομέας από την Πράσινη Συμφωνία που αποβλέπει σε μια αειφόρο γεωργία, σε μείωση των εκπομπών, μείωση της χρήσης συνθετικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, στη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων, αλλά και στην προώθηση της αειφόρου κτηνοτροφίας. Στόχος είναι η πρωτογενής παραγωγή τροφίμων και βιομάζας να καταστεί κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2035.

Ο Επικεφαλής της Μονάδας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Ελληνικής Τράπεζας, Αντρέας Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι οι τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας μπορούν να συνεισφέρουν πολύ περισσότερα στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Όπως είπε, με έξυπνα τεχνολογικά εργαλεία και με οδηγό την Πράσινη Συμφωνία δημιουργούνται νέες προοπτικές και ευκαιρίες για εγχώρια παραγωγή προϊόντων. Από πλευράς χρηματοδότησης αναφέρθηκε σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους επαγγελματίες των κλάδων με στόχο τη βελτίωση της εργασίας και της παραγωγής τους.

«Ο πρωτογενής τομέας έχει πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει, ιδιαίτερα λόγω των απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών, του αυξημένου ανταγωνισμού και των αυξημένων απαιτήσεων της αγοράς. Για την ανάπτυξη του σημαντικού αυτού τομέα για την κυπριακή οικονομία, απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια από πολλούς φορείς. Προς αυτό τον σκοπό, η Ελληνική Τράπεζα βρίσκεται σε διαβούλευση με το Υπουργείο Γεωργίας και τον ΚΟΑΠ για τη δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού εργαλείου που να επιτρέπει σε δικαιούχους αγρότες διαφόρων επενδυτικών σχεδίων πιο εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, περιορίζοντας την ανάγκη παροχής εξασφαλίσεων σε σημαντικά μικρότερο μέρος του συνολικού επενδυτικού κεφαλαίου», εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος.

«Η συνεχής αναβάθμιση των υποδομών του κλάδου και η ενσωμάτωση τεχνολογικών εργαλείων σε συνδυασμό με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την ντόπιας παραγωγής από τη σκοπιά του πλαισίου της Πράσινης Συμφωνίας, διαμηνύει ένα πιο ευοίωνο μέλλον για τον πρωτογενή μας τομέα», τόνισε χαρακτηριστικά.