Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού: Παραλήφθηκε το πληροφοριακό σύστημα

Κυριακή, 19/5/2024 - 17:05
Μικρογραφία

Παραλήφθηκε το πληροφορικό σύστημα λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ), ενώ έχει ήδη προκηρυχθεί ο διαγωνισμός κατάθεσης προσφορών για πιστοποίηση του συστήματος, με βάση τις πρόνοιες των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, που θα ολοκληρωθεί πριν την έναρξη εμπορικής λειτουργίας της ΑΑΗ, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) Σταύρος Σταυρινός.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι εκτελείται από διεθνή οίκο σχετική Σύμβαση, η οποία βρίσκεται στο τελικό της στάδιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα του 2024, για πιστοποίηση, με βάση την Απόφαση της ΡΑΕΚ 28/2022, της συμμόρφωσης του Διαχειριστή με τις πρόνοιες του Άρθρου 80 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν. 130(Ι)/2021), όσον αφορά στην ανεξαρτησία και αμεροληψία του.

Ο κ. Σταυρινός σημείωσε ότι θα ακολουθήσει η υποβολή προγράμματος συμμόρφωσης προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύρου (ΡΑΕΚ) για να εγκρίνει την πιστοποίηση. 

«Πριν το τέλος του 2024 αναμένεται ότι ο ΔΣΜΚ θα είναι πιστοποιημένος ως ανεξάρτητος και αμερόληπτος οργανισμός», υπογράμμισε.

Επιπλέον, ο κ. Σταυρινός είπε ότι «έχουν προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό οι διαδικασίες» σε σχέση με τους υπαλλήλους της ΑΗΚ που είναι τοποθετημένοι στον ΔΣΜΚ και οι οποίοι θα κληθούν να επιλέξουν κατά πόσο θα μεταφερθούν στον Διαχειριστή ως εργοδοτούμενοι του ή θα παραμείνουν στην ΑΗΚ, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι ακόμη να κληθούν να επιλέξουν οι υπάλληλοι της Αρχής.

Σημείωσε ότι όσοι υπάλληλοι επιλέξουν να παραμείνουν υπάλληλοι της ΑΗΚ θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον ΔΣΜΚ, για χρονικό διάστημα το οποίο προνοείται στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο (Ν.130/2021).

Σε σχέση με νέες θέσεις εργασίας, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΔΣΜΚ είπε ότι ο ΔΣΜΚ έχει προκηρύξει 37 κενές θέσεις εργασίας τον Ιανουάριο 2024 και «έχουν διενεργηθεί οι γραπτές εξετάσεις, ενώ γίνεται προετοιμασία και προγραμματισμός για τις προφορικές εξετάσεις».

Επιπλέον, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΔΣΜΚ είπε στο ΚΥΠΕ ότι «άρχισε η ετοιμασία από τον Διαχειριστή των Εγχειρίδιων που προβλέπονται στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού και τα οποία αποτελούν επεξηγηματικά συμπληρώματα των κανόνων αγοράς, προσθέτοντας ότι τα εγχειρίδια προγραμματίζεται να υποβληθούν στη ΡΑΕΚ προς έγκριση τον Ιούνιο 2024.

Επίσης, ο κ. Σταυρινός είπε ότι έχει δημοσιευθεί τον τρέχον μήνα η διαδικασία με βάση την οποία οι συμμετέχοντες θα εγγράφονται και θα εντάσσονται στην ΑΑΗ.

Είπε, ακόμη, ότι πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου 2024 η πρώτη ενημερωτική ημερίδα προς τα ενδιαφερόμενα μέρη για την ΑΑΗ με θέμα «Διαδικασία Ένταξης στο Συμβατικό Πλαίσιο των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού» και προγραμματίζονται ακόμη δύο ημερίδες.

Τέλος, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΔΣΜΚ είπε πως έχουν αρχίσει οι έλεγχοι μετρητικών δεδομένων που λαμβάνονται από τους αρμόδιους διαχειριστές (ΔΣΜΚ και ΔΣΔ). Εξήγησε πως αυτό αφορά τους ελέγχους των δεδομένων που θα λαμβάνονται όταν αρχίσει η λειτουργία της ΑΑΗ και ότι θα μπορεί να γίνεται εκκαθάριση.

Πηγή
ΚΥΠΕ