Ανόρθωση για διαρροή: «Δε θα εισέλθουμε σε περαιτέρω λεπτομέρειες...»