Η αποχώρηση της Μάγδας Παπά από την Ε.Ν. Αθηένου και το κίνητρο της επιστροφής