Σε διαθεσιμότητα δεσμοφύλακας των Κεντρικών Φυλακών

Πέμπτη, 30/5/2024 - 17:53
Μικρογραφία

Tο Τμήμα Φυλακών ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη ότι τέθηκε σε διαθεσιμότητα Δεσμοφύλακας για σκοπούς διερεύνησης σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος στο οποίο φαίνεται να υπέπεσε.

«Στόχος της Διεύθυνσης του Τμήματος Φυλακών είναι η διατήρηση της τάξης, της πειθαρχίας και η προώθηση της Δικαιοσύνης εντός του Σωφρονιστικού μας Συστήματος, διασφαλίζοντας ότι κάθε μέλος του προσωπικού λειτουργεί με βάση τις Αρχές της ηθικής, αλλά και της νομιμότητας» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Αναφέροντας στη συνέχεια ότι αποτελεί προτεραιότητα η υποστήριξη και εξέλιξη του προσωπικού των Φυλακών, σημειώνει πως «η συμμόρφωση με τους Κανονισμούς και η διατήρηση υψηλών προτύπων επαγγελματισμού είναι και παραμένουν πρωταρχικοί στόχοι της Διεύθυνσης» του Τμήματος.

Προς τον σκοπό αυτό εφαρμόζονται μέτρα, τα οποία στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό των Φυλακών, αλλά ειδικότερα στην αναμόρφωση των κρατουμένων συμπληρώνεται.

Από τα αποτελέσματα των τελευταίων μηνών, συνεχίζει η ανακοίνωση, φαίνεται ότι οι προσπάθειες «αρχίζουν ήδη να αποδίδουν καρπούς», καθώς παρατηρούνται «σημαντικές βελτιώσεις στην καθημερινή λειτουργία των Φυλακών», όπως και στην συμπεριφορά και στην εξέλιξη των κρατουμένων και του προσωπικού.

Τέλος η Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών δηλώνει ότι είναι υπόλογη στην κοινωνία και θα συνεχίσει να εργάζεται «ακούραστα» για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει και θα εντείνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές, με σκοπό την παροχή ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος τόσο για τους κρατουμένους, όσο και για το προσωπικό, λαμβάνοντας κάθε μέτρο το οποίο κινείται προς την κατεύθυνση αυτή.

Πηγή
ΚΥΠΕ