Δικαίωμα ψήφου στα 17 και μείωση της διδακτέας ύλης για όλους τους μαθητές

Δευτέρα, 29/1/2024 - 22:46
Μικρογραφία

Δικαίωμα ψήφου στην ηλικία των 17 ετών επιχειρεί να δώσει η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, κάτι το οποίο βρίσκεται στους στόχους στον τομέα της παιδείας για το 2024. Ανάμεσα στους στόχους και η μείωση της διδακτέας ύλης, η αναβάθμιση της παιδείας, η διενέργεια δημοψηφισμάτων μέσω πλατφόρμας αλλά και η ενίσχυση του πολιτισμού.

Μείωση διδακτέας ύλης στα σχολεία

«Η δημιουργία των προϋποθέσεων για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας περνά μέσα από την ουσιαστική αναβάθμιση της Παιδείας, η οποία αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, με προεκτάσεις σε κάθε έκφανση της κοινωνίας», ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης παρουσιάζοντας τους στόχους της κυβέρνησης.

«Στόχος ο εκσυγχρονισμός του σχολείου, ώστε να καταστεί σύγχρονο και συμπεριληπτικό. Εντός του 2024, αναθεωρούνται 43 Αναλυτικά Προγράμματα όλων των μαθημάτων στη Μέση Γενική και Δημοτική Εκπαίδευση, με μείωση της διδακτέας ύλης και έμφαση στην ουσιώδη γνώση, αντιμετωπίζοντας με αυτό τον τρόπο και το φαινόμενο της αναντιστοιχίας μεταξύ ικανοτήτων και αναγκών της αγοράς εργασίας.»

Την ίδια στιγμή, ολοκληρώνεται εντός του έτους ο εκσυγχρονισμός του ολοήμερου σχολείου μέσα από τη διασύνδεση του απογευματινού προγράμματος εκπαίδευσης με το πρωινό, την αναβάθμιση των μαθημάτων,  και  για πρώτη φορά, την πιστοποίηση των γνώσεων των παιδιών. Παραδείγματος χάριν, στα μαθήματα των Αγγλικών ή των Νέων Τεχνολογιών, τα παιδιά θα έχουν πλέον την επιλογή να παρακαθίσουν σε εξέταση πιστοποίησης της γνώσης τους.

Με νομοθετική ρύθμιση επεκτείνεται επίσης σταδιακά την υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση από την ηλικία των 4, συμβάλλοντάς με αυτό τον τρόπο και στη συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή.

Εντός του 2024, αναβαθμίζεται η Τεχνική Εκπαίδευση, με ειδική πρόβλεψη για διασύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Πολλαπλασιάζονται, δηλαδή, τα προγράμματα που προσφέρουμε σε μαθητές και νέους, εκσυγχρονίζοντάς τα σε περιεχόμενο και εμπλουτίζοντάς τα με νέες τεχνολογίες.

Πρόσθετα, μέσα από την ανάπτυξη μιας ενιαίας ολοκληρωμένης στρατηγικής που θα παρουσιαστεί το πρώτο εξάμηνο του 2024, αναβαθμίζεται η ποιότητα της Ανώτερης ΕκπαίδευσηςΣυγκεκριμένα, κατηγοριοποιούνται στη βάση κριτηρίων ποιότητας, τις Σχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης και τα Πανεπιστήμια μας και αναβαθμίζονται και εκσυγχρονίζονται τα προγράμματα σπουδών. Στόχος, μεταξύ άλλων, να γίνει η Κύπρος ένα ελκυστικό και ανταγωνιστικό προορισμό για ποιοτικές σπουδές.

Από τον Σεπτέμβριο του 2024 αρχίζει, ως αποτέλεσμα του δομημένου διαλόγου που βρίσκεται σε εξέλιξη, η υλοποίηση της αναδιοργανωμένης Ειδικής Εκπαίδευσης, δίνοντας ώθηση στην εφαρμογή του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού για μετάβαση  στο συμπεριληπτικό σχολείο.

 

Το 2024 έχει κηρυχθεί ως Εθνικό Έτος Νεολαίας. Στο πλαίσιο αυτό, τα Υπουργεία και Υφυπουργεία προωθούν συγκεκριμένες δράσεις για τους νέους μας, με απώτερο στόχο την ενεργότερη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος, ενισχύεται ο θεσμός της συμμετοχικής δημοκρατίας ανοίγοντας κανάλια αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες, μέσω της λειτουργίας ειδικού ψηφιακού εργαλείου για τη διενέργεια μη δεσμευτικών δημοψηφισμάτων και της ειδικής πλατφόρμας ΕΚΦΡΑCY, για τους νέους.

Δικαίωμα ψήφου στα 17

«Πιστεύω πραγματικά στις δυνατότητες και τις προοπτικές της Νέας Γενιάς» είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοινώνοντας ότι εντός του 2024, η κυβέρνηση, μέσα από διάλογο με τη νομοθετική εξουσία και τους κοινωνικούς εταίρους, θα προχωρήσει στην μείωση του ηλικιακού ορίου στα 17 έτη για δικαίωμα ψήφου. Επίσης, θα προωθηθεί η αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους των νέων ψηφοφόρων. «Οι νέοι πρέπει να έχουν ουσιαστικό ρόλο και λόγο στις εξελίξεις στον τόπο μας», είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Πολιτισμός

Στον τομέα του Πολιτισμού, εντός του έτους,  ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες του καλλιτεχνικού κόσμου, καταθέτουμε το νομοσχέδιο για την εφαρμογή θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει το καθεστώς και την επαγγελματική ιδιότητα του Καλλιτέχνη, δίνοντας λύση σε μια χρόνια στρέβλωση. Ταυτόχρονα, μέσω αναστόχευσης και εκσυγχρονισμού των σχεδίων επιχορηγήσεων, στηρίζουμε όλες τις πτυχές της πολιτιστικής δημιουργίας καθώς και την ψηφιακή αναβάθμιση των πολιτιστικών χώρων.