ΒΙΝΤΕΟ: Εκκενώνεται το Ψαθί λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς, αυξάνονται τα πτητικά