Νέα απάτη: Καλούν από κυπριακό αριθμό και παριστάνουν τους αστυνομικούς