Συγκλονίζει ο Ανδρέας Τηλεμάχου: «Κακοποιήθηκα τρεις φορές στη ζωή μου»