Μειώθηκε η πώληση πετρελαιοειδών, αλλά αυξήθηκαν οι πωλήσεις στα πρατήρια