Γκάλοπ Alpha: Γνωρίζουν οι ψηφοφόροι το ρόλο και αρμοδιότητες του Προέδρου ΕΟΑ;

Δευτέρα, 27/5/2024 - 13:13

Την άγνοια των ψηφοφόρων για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των Προέδρων των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, καταδεικνύει γκάλοπ που πραγματοποίησε η εκπομπή Alpha Ενημέρωση και ο δημοσιογράφος Ιάκωβος Ιακώβου, 13 ημέρες πριν τις εκλογές.

Από τους επτά πολίτες που απαντούν στο γκάλοπ, τουλάχιστον οι τέσσερις δηλώνουν ανοιχτά ότι δεν γνωρίζουν τις αρμοδιότητές του.

Από τις υπόλοιπες ερωτήσεις που κλήθηκαν να απαντήσουν, φαίνεται ότι δεν γνωρίζουν επίσης πόσα ακριβώς ψηφοδέλτια θα κρατήσουν στα χέρια τους την 9η Ιουνίου, ενώ είναι και αυτοί που δεν γνωρίζουν που πρέπει να πάνε για να ψηφίσουν.

Οι αρμοδιότητές του

Με βάση τον περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμο του 2022, συστήνονται 5 νέοι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης, σε κάθε Επαρχία της ελεύθερης Κύπρου (δεν συστήνεται οργανισμός για την Επαρχία Κερύνειας η οποία είναι πλήρως κατεχόμενη), με σκοπό την ενοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουν σήμερα τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας ή οι Τοπικές Αρχές που παρέχουν υδροδότηση, τα Συμβούλια Αποχετεύσεων καθώς και τα Συμβούλια Εκμετάλλευση Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων και παράλληλα με την μεταφορά της αρμοδιότητας για την αδειοδότηση της ανάπτυξης (πολεοδομικές άδειες και άδειες οικοδομής) από τα Επαρχιακά Γραφεία Πολεοδομίας, τους Δήμους και τις Επαρχιακές Διοικήσεις.