Με απλά λόγια: Τι και πώς ψηφίζουμε την 9η Ιουνίου;

Σάββατο, 25/5/2024 - 10:26

Δύο εβδομάδες μάς χωρίζουν από τις πολυ-κάλπες της 9ης Ιουνίου, με τις προετοιμασίες να συνεχίζονται πυρετωδώς στο Υπουργείο Εσωτερικών. Είκοσι νέοι Δήμοι, πέντε Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), τριάντα Συμπλέγματα Υπηρεσιών Κοινοτήτων συνθέτουν τη νέα εικόνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή για την πολιτική ζωή του τόπου. Σελίδα γυρίζει και το Ευρωκοινοβούλιο, με τους πολίτες των κρατών-μελών να επιλέγουν τους νέους τους εκπροσώπους. 

Το AlphaNews.live συγκέντρωσε και απαντά τις βασικές απορίες των πολιτών για την περίπλοκη εκλογική διαδικασία.

Τι ψηφίζουμε στις 9η Ιουνίου;

Ουσιαστικά την ίδια μέρα, θα διεξαχθούν ταυτόχρονα οκτώ διαφορετικές εκλογικές αναμετρήσεις για την ανάδειξη:

 • Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εκλέγονται σε παγκύπριο επίπεδο.
 • Προέδρων Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, που εκλέγονται σε επίπεδο Επαρχίας.
 • Δημάρχων, που εκλέγονται σε επίπεδο Δήμου.
 • Αντιδημάρχων, που εκλέγονται σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος.
 • Δημοτικών Συμβούλων, που εκλέγονται σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος.
 • Μελών Σχολικών Εφορειών, που εκλέγονται σε επίπεδο Δήμου.
 • Κοινοταρχών, που εκλέγονται σε επίπεδο Κοινότητας.
 • Μελών Κοινοτικών Συμβουλίων, που εκλέγονται σε επίπεδο Κοινότητας.

Τι ώρα ανοίγουν οι κάλπες;

Η ψηφοφορία διεξάγεται άμεσα και μυστικά. Για τα εκλογικά κέντρα στην Κύπρο, η ψηφοφορία αρχίζει η ώρα 7.00 π.μ. και διακόπτεται για μια ώρα, στις 12.00 το μεσημέρι. Επαναρχίζει η ώρα 1.00 μ.μ. και συνεχίζεται κανονικά μέχρι τις 6.00 μ.μ. Για τα εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό οι ώρες προσαρμόζονται αναλόγως.

Πώς ψηφίζω; 

Με τη λήψη του ψηφοδελτίου, ο εκλογέας εισέρχεται στο θάλαμο ψηφοφορίας και σημειώνει μυστικά, με πέννα χρώματος μπλε ή μαύρου, το καθορισμένο σημείο, δηλ. «Χ» ή «+» ή «√» μέσα στο τετράγωνο που βρίσκεται κάτω από τη στήλη του συνδυασμού, ή δίπλα από το όνομα του μεμονωμένου υποψήφιου της προτίμησής του.

Πόσους σταυρούς μπορώ να βάλω;

Ο εκλογέας δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει υποψήφιους από διαφορετικούς συνδυασμούς ή/και μεμονωμένους υποψήφιους, καθώς, σε τέτοια περίπτωση, το ψηφοδέλτιό θα είναι άκυρο.

Στην περίπτωση που ο εκλογέας το επιθυμεί όμως, μπορεί να εκδηλώσει την προτίμησή του σε ορισμένο ή ορισμένους υποψήφιους του συνδυασμού της επιλογής του, σημειώνοντας σταυρό ή σταυρούς προτίμησης μέσα στα μικρά τετράγωνα δίπλα από το όνομα του κάθε υποψήφιου. Οι σταυροί προτίμησης δεν πρέπει να είναι περισσότεροι από:

(α) δύο (2) σταυρούς προτίμησης για τις Εκλογές ανάδειξης των Μελών του Ευρωκοινοβουλίου,
(β) ένα (1) σταυρό προτίμησης για κάθε τέσσερεις (4) δημοτικούς συμβούλους ή μέλη Σχολικής Εφορείας. Αν ο αριθμός των συμβούλων ή μελών διαιρούμενος διά του αριθμού τέσσερα αφήνει υπόλοιπο, ο ολικός αριθμός των σταυρών προτίμησης αυξάνεται κατά ένα.
(γ) ένα (1) σταυρό προτίμησης για κάθε δύο (2) μέλη Κοινοτικού Συμβουλίου. Αν ο αριθμός των μελών διαιρούμενος διά του αριθμού δύο αφήνει υπόλοιπο, ο ολικός αριθμός των σταυρών προτίμησης αυξάνεται κατά ένα.

Αν ο εκλογέας σημειώσει περισσότερους σταυρούς προτίμησης, από όσους προβλέπεται, αυτοί θα αγνοηθούν. Το ψηφοδέλτιο, σε τέτοια περίπτωση, θα θεωρείται έγκυρο και θα λογίζεται ως ψήφος υπέρ του συνδυασμού στον οποίο σημειώθηκαν οι σταυροί προτίμησης, νοουμένου ότι δεν ψηφίστηκε άλλος συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος.

Ποια θα είναι τα χρώματα των ψηφοδελτίων;

Τα ψηφοδέλτια θα εκτυπωθούν σε διαφορετικό χρώμα, ανάλογα με το είδος της εκλογής και, συγκεκριμένα:

 • Μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Μπλε
 • Προέδροι Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης: Μωβ
 • Δημάρχοι: Κίτρινο
 • Αντιδημάρχοι: Καφέ
 • Δημοτικοί Σύμβουλοι: Λευκό
 • Μέλη Σχολικών Εφορειών: Πράσινο
 • Κοινοτάρχες: Πορτοκαλί
 • Μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων: Γκρίζο

Πόσα ψηφοδέλτια θα παραλάβω πριν την κάλπη;

Ανάλογα με τον/τους εκλογικούς καταλόγους στον οποίο κάποιος είναι εγγεγραμμένος και την περιοχή για την οποία ψηφίζει, θα λάβει:

Μέχρι έξι (6) ψηφοδέλτια στις δημαρχούμενες περιοχές για την εκλογή: Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Προέδρου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Δημοτικών συμβούλων και Μελών Σχολικών Εφορειών.

Μέχρι τέσσερα (4) ψηφοδέλτια στις Κοινότητες για την εκλογή: Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Προέδρου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, Κοινοτάρχη και Μελών Κοινοτικού Συμβουλίου.

Για τους ημικατεχόμενους Δήμους οι πολίτες λαμβάνουν ψηφοδέλτια για την εκλογή: Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Δημοτικών συμβούλων και Μελών Σχολικών Εφορειών.

Όσον αφορά τα ειδικά εκλογικά κέντρα για τους κατεχόμενους Δήμους και Κοινότητες, οι πολίτες λαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, ψηφοδέλτια για την εκλογή: Δημάρχου, Δημοτικών συμβούλων και Μελών Σχολικών Εφορειών ή Κοινοτάρχη και Μελών Κοινοτικού Συμβουλίου.

δγ

Πόσοι ρίχνονται στη μάχη των εκλογών;

Όσον αφορά τις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποβλήθηκαν συνολικά 3.232 υποψηφιότητες παγκύπρια, εκ των οποίων οι 13 αφορούν τους Προέδρους των πέντε Συμβουλίων των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, 82 το αξίωμα του Δημάρχου, 257 το αξίωμα του Αντιδημάρχου, 2.190 το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου και 690 το αξίωμα του Μέλους της Σχολικής Εφορείας, στους 29 ελεύθερους και κατεχόμενους Δήμους της Κύπρου.

Την ίδια ώρα, στη «μάχη» των Ευρωεκλογών ρίχνονται 61 υποψήφιοι από 12 πολιτικά κόμματα καθώς και 2 ανεξάρτητοι υποψήφιοι.

Πόσες κάλπες θα υπάρχουν;

Όλα τα ψηφοδέλτια θα ρίχνονται σε μία κάλπη. 

Τι θα πρέπει να έχω μαζί μου για να ψηφίσω; 

Ο εκλογέας, για να γίνει δεκτός στο εκλογικό κέντρο και να του δοθεί ψηφοδέλτιο για να ψηφίσει, θα πρέπει:

(α) Να είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό εκλογικό κατάλογο του οικείου εκλογικού κέντρου.

(β) Να παρουσιάσει εκλογικό βιβλιάριο ή δελτίο πολιτικής ταυτότητάς (οι πολίτες άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. μπορούν να ψηφίσουν και με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο έχει προσκομιστεί για την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ενώ οι εγκλωβισμένοι μπορούν να ψηφίσουν προσκομίζοντας πολιτική ταυτότητά, διαβατήριο, άδεια οδηγού ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας που φέρει τη φωτογραφία τους).

Θα ψηφίσουν όσοι μένουν στο εξωτερικό;

Ναι, αλλά μόνο για τις Ευρωεκλογές. Συνολικά, θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό, σε Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Βέλγιο για τους εκλογείς που έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο. 

Τι ισχύει για τους εκτοπισμένους;

Οι εκτοπισθέντες εκλογείς ψηφίζουν τόσο με βάση τον τόπο διαμονής τους, όσο και με βάση τον τόπο καταγωγής τους. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω εκλογείς κατανέμονται και σε δεύτερο εκλογικό κέντρο στο οποίο μπορούν να ψηφίζουν για τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης του κατεχόμενου ή ημικατεχόμενου Δήμου ή Κοινότητας από τον/την οποίο/α κατάγονται.

Τι ισχύει για τους Τουρκοκύπριους;

Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Τουρκοκύπριων που περιλαμβάνονται στον ειδικό εκλογικό κατάλογο των Ευρωεκλογών, θα λειτουργήσουν συνολικά 32 ειδικά εκλογικά κέντρα στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Στην επαρχία Λευκωσίας στο Γυμνάσιο Κάτω Πύργου θα λειτουργήσουν 2 εκλογικά κέντρα, στα Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Φλάσου 2, στα Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Αστρομερίτη 4, στο Πολυδύναμο Κέντρο Αγίου Δομετίου 5, στα Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 5 και στην Παλαιά Αγορά Λευκωσίας 5. Στην επαρχία Λάρνακας, στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου θα λειτουργήσουν 2 εκλογικά κέντρα. Στην επαρχία Αμμοχώστου, στο Δημοτικό Σχολείο Αχερίτου θα λειτουργήσουν 2, στο Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Δερύνειας θα λειτουργήσουν 5.

*Πατήστε εδώ για να επισκεφθείτε τη σελίδα της υπηρεσίας Που & Τι Ψηφίζω και εισάγετε τα στοιχεία σας για να μάθετε το/τα εκλογικό/α κέντρο/α στο/α οποίο/α θα ψηφίσετε στις επικείμενες εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024, τις εκλογικές αναμετρήσεις στις οποίες έχετε δικαίωμα ψήφου, καθώς και για τον αριθμό των σταυρών προτίμησης σε κάθε μία από αυτές.