Η Χερσώνα κάτω από το νερό μετά την έκρηξη στο φράγμα Κάχοβκα