Πως διαμορφώνεται η νέα σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου

Δευτέρα, 10/6/2024 - 20:30
Μικρογραφία

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα παραμένει πρώτο, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα προσωρινά αποτελέσματα που παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προσωρινά δεδομένα, η συμμετοχή σε ολόκληρη την ΕΕ ανήλθε σε 50,8%. Το ΕΛΚ θα έχει 185 έδρες  και την πλειοψηφία στο ευρωκοινοβούλιο με δεύτερο το SD με 137 έδρες.

ΑΣΔΑΣΔΔΑΣ

Οι προβλέψεις για τις έδρες θα εξακολουθήσουν να επικαιροποιούνται και να δημοσιεύονται στον ιστότοπο https://results.elections.europa.eu/el/, όπου μπορείτε επίσης να βρείτε τα αποτελέσματα ανά χώρα, τις έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ευρωβουλευτών για κάθε εθνικό κόμμα και πολιτική ομάδα και δεδομένα για τη συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές.