Η Γαλλία θέλει να συνεργαστεί με τη Χιλή στην εξόρυξη λιθίου