Ανακριτές του FBI οι εμπειρογνώμονες που θα ερευνήσουν τα «Cyprus Confidential»