Μείωση επιτοκίων: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις και πότε θα φανεί στη δόση δανείου

Πέμπτη, 13/6/2024 - 15:40

της Κωνσταντίνας Νεοφύτου

Μετά από σειρά αυξήσεων, η ΕΚΤ προχώρησε στην πρώτη μείωση επιτοκίων από το 2019, κατά 0,25 μονάδες βάσης. Ποιοι είναι όμως οι δανειολήπτες που θα επωφεληθούν και πότε θα δουν τη δόση τους να μειώνεται; Αυτό εξαρτάται από το είδος του επιτοκίου με το οποίο είναι συνδεδεμένο το δάνειο τους. Υπάρχουν τρία διαδεδομένα είδη επιτοκίων. Το επιτόκιο της ΕΚΤ, το Euribor και το επιτόκιο Τράπεζας.

Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ – Άμεση μείωση

Για τους δανειολήπτες που το δάνειο τους είναι συνδεδεμένο με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ, είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι το ύψος του καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τις συνεδριάσεις του περί νομισματικής πολιτικής. Αυξάνεται ή  μειώνεται από καιρό σε καιρό.

Τα συγκεκριμένα δάνεια «βλέπουν» αμέσως την αναπροσαρμογή. Οι δανειολήπτες αυτοί είδαν αμέσως την αύξηση στη δόση τους κατά την άνοδο των επιτοκίων και είναι οι πρώτοι που θα δουν τώρα και τη μείωση. Ήδη από το τέλος Απριλίου, η δόση τους θα είναι μειωμένη σε σχέση με τον Μάρτιο.

Euribor – Αναλόγως διάρκειας

Για τους δανειολήπτες που το δάνειο τους είναι συνδεδεμένο με Euribor, είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι πρόκειται για το επιτόκιο με το οποίο δανείζει η μία τράπεζα την άλλη στην ευρωπαϊκή διατραπεζική αγορά και αποτελεί το επιτόκιο αναφοράς για πάρα πολλές συναλλαγές όπως δάνεια, ομόλογα και άλλες συμβάσεις. Υπολογίζεται για διάφορες διάρκειες (μίας εβδομάδας, ενός μήνα, τριών, έξι και δώδεκα μηνών).

To Euribor επηρεάζεται από τις αυξομειώσεις του επιτοκίου της ΕΚΤ αλλά η αλλαγή στην δόση δεν γίνεται άμεσα. Ανάλογα με το πότε έγινε η σύναψη του δανείου αλλά και με τη διάρκεια του Euribor που επέλεξε ο δανειολήπτης θα «φανεί» και η μείωση του επιτοκίου.

Για παράδειγμα, εάν ένας δανειολήπτης έχει δάνειο με Euribor 6 μηνών και η σύναψή δανείου του έγινε Γενάρη, η αλλαγή στη δόση φαίνεται κάθε 6 μήνες και στην προκειμένη θα δει την αλλαγή στη δόση του, τον Ιούνιο ( αύξηση ή μείωση).

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως επειδή το Euribor προσμετρά και την τάση της αγοράς, το συγκεκριμένο επιτόκιο άρχισε να μειώνεται από τις αρχές του χρόνου.

Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας – Αναλόγως μεθοδολογίας

Όσοι δανειολήπτες επέλεξαν δάνειο συνδεδεμένο με το επιτόκιο της Τράπεζάς τους, αξίζει να σημειωθεί πως η κάθε Τράπεζα έχει καθορισμένη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του επιτοκίου της. Στις περισσότερες περιπτώσεις, συνδέεται με το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων νοικοκυριών στην Κυπριακή Δημοκρατία από κατοίκους της ευρωζώνης σε ευρώ.

Οι δανειολήπτες αυτοί δεν είχαν δει ουσιαστικές αυξήσεις στις δόσεις των δανείων τους καθώς δεν επηρεάζονται από το επιτόκιο της ΕΚΤ. Θα δουν όμως μικρή αύξηση το επόμενο διάστημα καθώς αυξήθηκαν τα καταθετικά επιτόκια κάτι που προσμετράται στον υπολογισμό και του δανειστικού επιτοκίου. Δεν αναμένεται όμως η αύξηση να είναι συνεχής αλλά ούτε και μεγάλη.